Áreitni og einelti

Kynferðislegt áreiti, einelti, óeðlileg samskipti og valdníðsla eru mikilvægir þættir í sálfélagslegu vinnuumhverfi. Vönduð stefna í mannauðsmálum fyrirtækja og opin umræða í skólum og samfélaginu öllu er frábær leið til forvarna og geðheilsueflingar.
Forvarnir var eitt fyrsta ráðfgafafyrirtækið í sálfélagslegri vinnuvernd á Íslandi sem hlaut viðurkenningu Vinnueftirlits Ríkisins til að gera áhættumat og forvarnaáætlanir. Sérfæðingar Forvarna hafa bæði mikla þekkingu og reynslu til að sinna slíkum málum. 


Kynferðislegt áreiti - viðhorf - forvarnir
Kynferðislegt áreiti felur í sér að einstaklingur, karl eða kona, leyfir sér að nálgast einksvæði annars einstaklings án samþykkis með orðum, gjörðum eða látbragði.

Skilgreining Vinnueftirlitsins er „Kynferðisleg áreitni er hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg“.
Rannsóknir sýna að kynferðislegt áreiti er algengt á Íslandi. Birtingamyndir þess eru margar og skaðsemi þess á þolendur, fjölskyldur og aðstandendur þeirra ómæld. Áhrifin teigja sig víða, í einkalíf einstaklinga, á heimili, vinnustaði og í samfélagið almennt. Kynferðislegt áreiti getur haft slæm áhrif á heilsu og leitt til sálfélagslegra, kynferðislegra, andlegra og líkamlegra þjáninga og jafnvel varanlegs skaða.
Rannsóknir sýna að  mörg vandamál hjá einstaklingi eiga rót í kynferðislegu áreiti eða ofbeldi. Sterk fylgni er á milli slíks áreitis og geðheilbrigðis og hefur áhrif getu til þess að mynda heilbrigt samband, að vera uppalandi og almennt að líða vel með sjálfan sig og takast á við daglegt líf.
Hegðun, m.a. kynferðislegt áreiti getur leitt til streitu, sem kemur niður á andlegri og líkamlegri heilsu og getur valdið erfiðleikum í lífinu eins og neikvæð yfirfærsla í orðum og athöfnum. Orðræða getur verið notuð til þess að viðhalda neikvæðum þáttum í samskiptum. Halda niðri - brjóta niður – yfirfæra – beita valdi. Yfirfærsla neikvæðra tilfinninga, sem skapar ótta, óöryggi og streitu hjá þeim sem fyrir því verður veldur oft sálfélagslegri vanlíðan.
Úrvinnsla neikvæðra tilfinninga sem slíkt ofbeldi veldur er nauðsynleg. Að ná tökum á tilverunni á sínum eigin forsendum við breyttar aðstæður. Vínna úr ótta, kvíða, óöryggi og vanlíðan. Mikilvægt er að hafa góða yfirsýn og vinna samhliða og heildstætt með einstakling og fjölskyldur, þekkja félagslegt umhverfi þeirra og vinna fljótt að úrlausn vandamála. Sumt þolir enga bið –
Aukin þekking og skilningur á skaðsemi kynferðislegs áreitis leiðir til viðhorfsbreytinga og aukinna forvarna í samtímanum.
Meðferðar og fræðslusetur Forvarna og Streituskólinn sérhæfa sig í að efla geðheilsu og auka lífsgæði fólks. Ávallt er lögð áhersla á að starfsmenn séu virkir þátttakendur í sínu starfsumhverfi á vinnustað.
Starfsmenn Forvarna eru með vottun Vinnueftirlitsins sem sérfræðingar i greiningu, mati og meðferð sálfélagslegra áhættuþátta á vinnustað.
Höfundur: Dr. Sveinbjörg Júlía Svavarsdóttir, sérfræðingur í félagsráðgjöf á heilbrigðsisviði.
Meðferðar- og Fræðslusetri Forvarna og Streituskólans.