Ráðgjafar


Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir, MS í vinnusálfræði
Netfang: ragnheidur@stress.is


Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir er framkvæmdastjóri Forvarna ehf. Hún er með meistaragráðu í Félags- og Vinnusálfræði. Ragnheiður hefur unnið sem ráðgjafi hjá Forvörnum frá árinu 2010 og ýmist sinnt einstaklingum og fyrirtækjum. Áhersla Ragnheiðar er að fræða hópa og leiðbeina einstaklingum varðandi heilbrigði á sál og líkama og hún vinnur mikið með það hvernig einstaklingar geta bætt lífsstíl sinn með því að bera ábyrgð á eigin líðan og hegðun. 


Dr. Sveinbjörg Júlía Svavarsdóttir, Ph.D., félagsráðgjafi
Netfang: julia@stress.is


http://2.bp.blogspot.com/-Vxf60Xn0aVE/U4umVn-Gy9I/AAAAAAAAAK8/g2e_AIJ5TK4/s1600/Mynd+a%CC%81heimasi%CC%81%C3%B0u+Forvarna.jpg


Dr. Sveinbjörg Júlía lauk BA-prófi í félagsvísindum og námi til starfsréttinda í félagsráðgjöf frá Háskóla Íslands og meistaraprófi frá Göteborgs Universitet. Hún varði doktorsritgerð sína við Háskóla Íslands 12. desember 2014. Hún hefur starfað við félagsráðgjöf, lengst hjá Geðsviði LSH, þar sem hún m.a. leiddi hópstarf sem hluta meðferðar. Þar starfaði hún síðast sem forstöðufélagsráðgjafi. Að undanförnu hefur hún stundað rannsóknir og unnið við greinarskrif til doktorsprófs og hafa þegar birst eftir hana greinar í innlendum og erlendum vísindatímaritum. Sveinbjörg Júlía hefur mikinn áhuga á auknum lífsgæðum þeirra sem greinst hafa með geðsjúkdóma og leggur mikla áherslu á heildarsýn aðstæðna einstaklinga, hjóna og fjölskyldna, samspili þeirra innbyrðis og í umhverfi sínu. Hún notar sálfélagslegar aðferðir í meðferð þeirra sem til hennar leita. 
 

Ólafur Þór Ævarsson, Dr. Med., geðlæknir
Netfang: olafur@stress.is
http://3.bp.blogspot.com/-lPRJYgUVeog/U4jUq009aOI/AAAAAAAAAEs/wjzd6T7S4Hk/s1600/1551556_693321967365982_550521109_n.jpg 

Dr. Ólafur Þór Ævarsson er sérfræðingur í geðlækningum og hefur starfað að lækningum og kennslu við háskólageðdeildir erlendis og hérlendis. Hann hefur stundað vísindarannsóknir og lauk doktorsprófi frá læknadeild Gautaborgháskóla 1998. Hann hefur sinnt fræðslu og handleiðslu um árabil og flutt fyrirlestra bæði hérlendis sem erlendis og hefur birt fræðilegar greinar í erlendum vísindatímaritum, ritað greinar í íslensk tímarit um geðraskanir og geðheilsu og útbúið og þýtt kennsluefni og kynningarrit fyrir fagfólk og almenning. Ólafur Þór hefur lengi veitt ráðgjöf um heilbrigðismál og beitt sér fyrir fræðslu og forvörnum og haft sérstakan áhuga á mikilvægi góðrar geðheilsu og geðheilsueflingu, svo og áhrifum streitu og kulnunar í starfi. Ólafur Þór er stofnandi Forvarna ehf., sem reka Lækninga- og fræðslusetur ásamt Streitumóttökunni og Streituskólanum og starfar einnig sem einn af ráðgjöfum fyrirtæksins. 

Guðrún Blöndal, hjúkrunarfræðingur
Netfang: gudrun@stress.is


http://1.bp.blogspot.com/-l1JtAJSQ1-A/U4jXEYRxkVI/AAAAAAAAAFE/QiVgUp_NzeA/s1600/1653366_693322010699311_1461343238_n.jpg
Guðrún Blöndal er hjúkrunarfræðingur með langa reynslu af hjúkrunarstörfum bæði hér og erlendis, geðfræðslu og ráðgjöf.  Guðrún hefur sérhæft sig í forvörnum, eftirfylgni og samfellu í meðferð ásamt hópvinnu við endurhæfingu þeirra sem eiga við geðræn vandamál að stríða með áherslu á félagsþjálfun og stuðning við langveika. Hún starfaði lengi sem deildarstjóri á endurhæfingardeild á Geðsviði LSH en þar stjórnaði hún deild og teymi sem sérhæfði sig í þjónustu við einstaklinga með langvinn geðræn veikindi. 
Guðrún veitir einnig hagnýta leiðsögn og ráðgjöf fyrir starfsfólk fyrirtækja sem er undir álagi, sem og sérfræðinga á sviði félags- og heilbrigðisþjónustu.
Elín Kristín Guðmundsdóttir, MS í Mannauðsstjórnun

Netfang: elin@stress.isElín Kristín starfar sem Mannauðsráðgjafi hjá Forvörnum. Hún er með meistaragráðu í Mannauðsstjórnun frá Háskóla Íslands. Áhersla Elínar er að fræða hópa og leiðbeina stjórnendum í mannauðs málum og fyrirtækjamenningu á vinnustöðum. Elín vinnur með hvernig að einstaklingar og stjórnendur geta bætt samskipti sín við starfsmenn og öðlast þá frekari starfsánægju í starfi og orðið öflugri starfsmenn og stjórnendur og haft jákvæð áhrif á líðan og hegðun á vinnustað.


Erna Stefánsdóttir, B.A., í þroskaþjálfafræðum, fjölskyldumeðferð                                          
Netfang: erna@stress.is

Erna er  þroskaþjálfi  BA en hefur  auk þess lokið námi í fjölskyldumeðferð á meistarastigi. Hún hefur áralanga reynslu í að vinna með fjölskyldum og einstaklingum við ýmiskonar ráðgjöf og stuðning. Hún hefur mikinn áhuga samskiptum og tengsamynstrum  innan fjölskyldunnar og  áhrifum þeirra á einstaklinginn í stóru samhengi. Góð tengsl  í fjölskyldum hafa mikið forvarnarlegt gildi, félagslega,andlega og líkamlega. Fjölskyldan og samskipti fólks skipta miklu máli um hvernig fólki reiðir af þegar það lendir í áföllum eða veikindum. Erna veitir einstaklings, hjóna og fjölskyldumeðferð. Hún hefur sérstaka reynslu í að vinna með fjölskyldum þar sem þroska og/eða önnur frávik eru. Í meðferðarvinnunni tekur hún mið af áhrifamætti fjölskylduheildarinnar og hefur velferð hennar að leiðarljósi.

Björg Sigríður Hermannsdóttir, Ph.D,  ráðgjafarsálfræðingur
Netfang: bjorg.sigridur@gmail.com
Dr. Björg Sigríður lauk doktorsnámi í ráðgjafarsálfræði við Ball State University í Bandaríkjunum árið 2014, með séráherslu á fjölmenningarmál. Hún hefur starfað við greiningu, ráðgjöf og sálfræðimeðferð fullorðinna með ýmis geðræn og sálfélagsleg vandamál, ásamt því að sinna rannsóknum, kennslu og faglegri handleiðslu. Björg Sigríður hefur stýrt fræðslu og líflegum umræðum meðal fagfólks og háskólanema, bæði á Íslandi og erlendis, á sviði fjölmenningar, jafnréttis og samstarfi fólks af ólíkum uppruna. Hún hefur sérstakan áhuga á málum sem tengjast starfi með fólki af ólíkum uppruna í heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu og í skólum.


Brynjólfur Ingvarsson, geðlæknir
Netfang: bringv@gmail.com
http://3.bp.blogspot.com/-EHnPuHu0UOk/U4uooBAh-YI/AAAAAAAAALE/gbaymEIMFFc/s1600/IMG_2262.JPG


Brynjólfur Ingvarsson er geðlæknir með sérfræðingsréttindi á Islandi og í Svíþjóð. Hann hefur aðallega stundað klínísk störf, lengst af á Akureyri. Hann er einnig áhugamaður um geðvernd og hefur lengi verið formaður Geðverndarfélags Akureyrar og nágrennis. Eftir starfslok á sjúkrahúsi vegna aldurs hefur áhuginn beinst í auknum mæli að grasrótarstarfi með skjólstæðingum og notendum geðheilbrigðisþjónustu á Akureyri og forvörnum . Aukaáhugamál eru ritstörf, kvæðagerð, öldungablak og reiðhestar. Brynjólfur býr á Akureyri og hefur séð um mörg verkefni Streituskólans og Forvarna ehf. á Norðurlandi.