Persónuverndarstefna

Öryggiskerfi og öryggisstefna Forvarna

Allir sérfræðingar Forvarna eru bundnir þagnarskyldu.
Allar upplýsingar hjá Forvörnum eru meðhöndlaðar skv. ákvæðum laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/27. júní 2018 og vottuðum kröfum um öryggiskerfi.